Geef voor zorgverleners

ZWiC heeft haar activiteiten afgerond per 31 december 2022

De afgelopen twee en een half jaar heeft corona iedereen geraakt, maar zorgmedewerkers in het bijzonder: zij stonden en staan nog steeds vooraan, ondanks de enorme werkdruk, om patiënten en cliënten te helpen. 

Stichting ZWiC heeft in deze periode de financiële zorgen van 180 zorgmedewerkers en nabestaanden kunnen verminderen in de impactvolle periode na een IC-opname of overlijden. Dat hadden wij, als particulier initiatief, niet kunnen doen zonder de steun van tientallen bedrijven, het ministerie van VWS en duizenden individuele donateurs.

Nu COVID in een meer beheersbare fase terecht is gekomen, heeft ZWiC haar activiteiten afgerond. Het is per 1 januari 2023 niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen.

Stichting ZWiC is een stichting zonder winstoogmerk (met ANBI status)

Video: Trauma-arts aan het woord

Artikel V&VN

Verpleegkundige Lydia ontving na haar IC-opname een eenmalige bijdrage vanuit ZWiC. 

Lees haar verhaal hier

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat er veel vragen zijn. Die vragen, en de antwoorden erop, hebben we in de FAQ opgenomen.

Waarom hebben jullie besloten te stoppen op 31 december 2022?

Stichting ​ZWIC ​is opgericht in een zeer onzekere tijd, toen de impact van het virus voor iedereen nog onbekend was. ZWiC was een noodverband voor een acuut probleem. De afgelopen twee jaar hebben we de ​financiële zorgen van vele nabestaanden en zorgmedewerkers kunnen wegnemen. Nu zien we gelukkig dat het aantal zorgmedewerkers dat ten gevolge van COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt voor eenmalige aanvullende financiële bijdrage, te bereiken.” Tot 31 december 2022 was het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. Op 30 juni 2023 wordt ZWIC opgeheven.

Tot wanneer kunnen mensen een aanvraag indienen?

Per 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk een aanvraag  bij ZWiC in te dienen.

Blijft er geld over en wat gebeurt er met het geld dat overblijft?

Het is mogelijk dat niet al het geld dat in het fonds zit, zal worden uitgekeerd. Het is nu echter nog te vroeg om daar conclusies over te trekken. Als er geld overblijft zullen we in goed overleg met onze stakeholders kijken naar een passende bestemming voor die gelden, die goed aansluit bij de initiële doelstelling van ZWiC.

Waarom richt ZWiC zich op zo’n specifieke, beperkte doelgroep?

Bij de oprichting van de Stichting, een particulier initiatief met een klein bestuur, is er een duidelijke keuze gemaakt om ons te richten op díe groep zorgmedewerkers die als gevolg van een corona infectie op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Later is de doelgroep uitgebreid met diegenen die de coronazorg mede mogelijk maken, zoals schoonmakers of baliemedewerkers die als gevolg van hun werkzaamheden in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn komen te overlijden. 
 
Elke zorgmedewerker is getroffen door deze crisis. Maar door ons te richten op deze specifieke groep, kunnen we echt een verschil maken voor deze mensen ​en eventueel nabestaanden ​die ernstig geraakt zijn. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als particuliere stichting snel – namelijk binnen 6 weken na een aanvraag – duidelijkheid kunnen bieden en snel kunnen uitkeren zodat financiële zorgen achterwege blijven in de vaak heftige periode na een IC-opname of overlijden.

Persbericht

Lees hier het nieuwste persbericht (15 april 2022)

Video: Arts aan het woord

Vele handen maken licht werk

vvaa logo
logo verbond v2
pggm v2
download v3
header160x190 0
Ministerie VWS logo v3