Geef voor zorgverleners

Corona raakt iedereen, en zorgmedewerkers in het bijzonder: zij staan vooraan en blijven, ondanks de toenemende werkdruk en blootstelling aan COVID-19, overeind om patiënten te redden.

Zij verdienen onze steun, meer dan een applaus. Zij zorgen voor ons, laat Nederland zorgen voor hen die in de strijd tegen corona zijn getroffen. Met een financiële bijdrage als steun in de rug aan hen of hun familieleden. Doneer nu aan onze helden in de zorg!

Stichting ZWiC is een stichting zonder winstoogmerk (met ANBI status)

Video: Trauma-arts aan het woord

"Applaudisseer voor onze zorgmedewerkers, maar gééf ook"

De stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC) is opgericht om onze zorgmedewerkers in de frontlinie getroffen door het COVID-19 financieel te kunnen ondersteunen. Indien zij op de intensive care komen te liggen of komen te overlijden, wil de stichting hen of hun nabestaanden financieel bijstaan door middel van giften.

Lees meer

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat er veel vragen zijn. Die vragen, en de antwoorden erop, hebben we in de FAQ opgenomen.

Uit hoeveel mensen bestaat de groep zorgmedewerkers waar ZWiC zich op richt?

De doelgroep van Stichting ZWiC is ongeveer 800 duizend zorgmedewerkers, dit zijn 400 duizend zorgmedewerkers met handen aan het bed (direct zorgmedewerkers) en 400 duizend zorgmedewerkers met handen voor het bed (ondersteuning voor zorgmedewerkers bij de patiëntenzorg).

Werken jullie ook samen met de overheid of ministeries?

Ja, we werken samen met de overheid. Het ministerie van VWS verdubbeld elke euro die gedoneerd wordt aan het fonds tot een maximum van 10 miljoen euro. 

Klik hier om de kamerstukken in te zien.

Wie zitten er in het bestuur van Stichting ZWiC?

Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit een brede en complementaire groep mensen met een medische achtergrond, artsen en verpleegkundigen, maar ook met ervaring in (zorg)besturen en de juridische en financiële sector.

Hoeveel geld komt er beschikbaar per zorgmedewerker uit het fonds?

Zorgmedewerker die door een COVID-19 infectie op de intensive care terecht komen, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. 
Nabestaanden van zorgmedewerkers die komen te overlijden ten gevolge van een COVID-19 infectie, kunnen aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro.

Chirurg aan het woord

Marijn is traumachirurg in Utrecht en samen met chirurg Sander initiatiefnemer van Stichting ZWiC. Hier legt hij uit waarom steunen van Stichting ZWiC zo belangrijk is.

Lees meer

Video: Arts aan het woord

Vele handen maken licht werk

pggm v2
Ministerie VWS logo v3
logo verbond v2
vvaa logo
header160x190 0
download v3