Landelijke richtlijn psychosociale ondersteuning

Op initiatief van Stichting ZWiC voerde ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum een onderzoek uit onder verpleegkundigen. Daaruit bleek dat een ‘hecht team’ de belangrijkste vorm van ondersteuning voor hen is.

Om verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op de werkvloer nog beter te kunnen ondersteunen, zal ARQ, op initiatief van Stichting ZWIC, een landelijke richtlijn ontwikkelen voor optimale psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals. 

Lees hier meer.