Stichting ZWiC en ARQ: ‘Het gesprek over impactvolle gebeurtenissen op het werk stimuleren en faciliteren’

ARQ Info graphic zorgprofessionals DRUK def 3 sept 2021

Infographic: concrete handvatten voor ondersteuning & begeleiding verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer
 

Utrecht, 18 november 2021 – Concrete handvatten bieden voor de ondersteuning en begeleiding van verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer in onzekere en stressvolle tijden. Dat is wat Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises beogen met de infographic die zij deze week publiceren en delen met ziekenhuizen in heel Nederland. In de infographic zijn op begrijpelijke en praktische wijze de adviezen verpakt die voortkwamen uit een kleinschalig onderzoek, een quickscan, in zes zorgorganisaties, naar de ondersteuningsbehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden in hun werk. De quickscan en de daaruit voortvloeiende infographic vormen een tussenstap in de ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals door ARQ in opdracht van Stichting ZWiC.
 
Aanleiding voor de ontwikkeling van een richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgpersoneel is de onzekere en stressvolle situatie waarin verpleegkundigen en verzorgenden hun werk (hebben moeten) doen tijdens de coronapandemie. Anne de Pagter, kinderhematoloog Erasmus MC/LUMC, en bestuurslid ZWiC: “Er zijn verschillende initiatieven om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen op de werkvloer. De coronacrisis heeft echter blootgelegd – en doet dat nog steeds – dat een algemene basis voor psychosociale ondersteuning, ontbreekt. Met een landelijke richtlijn voor zorgprofessionals willen we daar verandering in brengen. Dit gaan we samen doen met een groot aantal partners in de zorg. Daarnaast zien we in de praktijk dat het nog niet gebruikelijk is voor zorgprofessionals om met elkaar over impactvolle gebeurtenissen op het werk of vitaliteit te spreken. Op weg naar de richtlijn is deze infographic een tussenstap waarmee we dat gesprek willen faciliteren en stimuleren. En tegelijkertijd informatie bieden over hoe je als team praktische ondersteuningsvormen kunt gebruiken om – bijvoorbeeld – emotioneel belastende situaties of een hoge werkdruk het hoofd te bieden.”
 
Hecht team als basis
De infographic is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast biedt de infographic handvatten aan diegenen die de ondersteuning voor zorgprofessionals faciliteren, zoals leidinggevenden en HR-professionals en bestuurders. Basis van de infographic vormt een hecht team. Dat is voor verpleegkundigen en verzorgenden de belangrijkste bron van ondersteuning in een crisissituatie, zo bleek uit de gesprekken die in het kader van de quickscan zijn gevoerd met managers en verpleegkundigen en verzorgenden in een algemeen ziekenhuis, drie academische ziekenhuizen, een ouderenzorginstelling en een thuiszorginstelling. Die uitkomst sluit aan bij eerdere adviezen voor ondersteuning aan professionals in hoog risicoberoepen aldus Caroline Six, directeur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.  “De meeste problemen blijken in het team zelf te kunnen worden opgelost, hetgeen de veerkracht van zorgverleners nog weer eens bevestigt. Natuurlijk zijn diverse andere ondersteuningsvormen van belang, zoals begeleiding door een professional, maar die komen pas in beeld als het team er zelf niet uitkomt. De focus van deze infographic, maar straks ook de richtlijn, ligt dus op het faciliteren van ondersteuning vanuit de directe omgeving en het borgen van een hecht team.”

Bespreekbaar maken én faciliteren
De infographic zet voor de lezers uiteen wat de kenmerken zijn van een hecht team en hoe collega’s elkaar kunnen ondersteunen. Ook wordt aangegeven wanneer de hechtheid van een team onder druk komt te staan en welke stappen in dat geval genomen kunnen worden, zoals het zoeken van hulp bij een bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfsarts of psycholoog. De infographic biedt een checklist voor verpleegkundigen zelf én brengt de aspecten in beeld die deel uitmaken van goede basisondersteuning. Daarin heeft het management een rol: waardering, gezonde roosters en tijdige hulp. De infographic is bedoeld om op te hangen in gezamenlijke ruimtes op de werkvloer zoals de koffiekamer. Stichting ZWiC en ARQ hopen dat de infographic op deze wijze steun biedt aan zowel verpleegkundigen en verzorgenden als hun leidinggevenden, HR-professionals en directie of bestuurders om psychosociale ondersteuning bespreekbaar te maken én te faciliteren.
 
Verspreiding infographic
De infographic wordt deze week gezonden naar ziekenhuizen in heel Nederland. De infographic kan ook kosteloos worden gedownload via deze pagina: https://www.impact-kenniscentrum.nl/publicaties.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Stichting Zorg na Werk in Coronazorg
Tessa Oostdam
Communicatieadviseur, via tessa@mas-pr.com of 06 12 96 33 94

ARQ
Kirsten Ruter
Communicatieadviseur, via k.ruter@arq.org of 06 267 267 34