Stichting Ondersteuningsfonds KNMG biedt financiële vergoeding aan medisch-specialisten na Covid-zorg

UMCU Corona voorbereidingen 2020 03 18 063
Overzicht
"Wanneer de aanvraag positief wordt beoordeeld zal StOF KNMG een maximale eenmalige aanvullende financiële bijdrage uitkeren van €3.000,-  bij IC opname en €5.000,- bij overlijden."

De Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF KNMG) heeft een lange historie die terug gaat tot 1848. Het doel was en is financiële steun te verlenen aan ‘behoeftige’ artsen (oorspronkelijk alleen leden van de KNMG) of aan hun nabestaanden. In samenspraak met ZWIC heeft het bestuur van de StOF KNMG besloten artsen of nabestaanden van artsen die zwaar zijn getroffen (op de IC hebben gelegen of zijn overleden) door Covid-19 te ondersteunen met een éénmalige financiële bijdrage.
Omdat artsen meestal goed verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en overlijden moet de bijdrage gezien worden als blijk van waardering en ondersteuning in zware tijden en niet als vervanging van inkomen.
 
In aanmerking komen artsen of nabestaanden van artsen die als medisch
specialisten ingeschreven staan in het specialistenregister of profiel-artsenregister
van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Door StOF KNMG
worden verder dezelfde voorwaarden gebruikt als ZWIC om in aanmerking te komen voor een uitkering. Wanneer de aanvraag positief wordt beoordeeld zal StOF KNMG een maximale eenmalige aanvullende financiële bijdrage uitkeren van €3.000,-  bij IC opname en €5.000,- bij overlijden. De StOF KNMG hoopt op deze wijze een aanvulling te kunnen bieden op de uitkeringen door ZWIC aan zorgmedewerkers die slachtoffer zijn van Covid-19.