Vragen

Meer vragen? Neem contact op info@zwic.nl
Waar staat Stichting ZWiC voor?

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg.

Hoe is het initiatief voor Stichting ZWiC ontstaan?

Corona raakt iedereen, en zorgmedewerkers in het bijzonder: zij staan vooraan en verdienen de grootste steun. En juist de zorgverleners met de handen aan- en voor het bed verdienen daarom de grootste steun.

Het is begonnen op een zondagavond 22 maart 2020. Sander Muijs, orthopedisch chirurg, had de eerste patiënt met een verdenking op het coronavirus geopereerd in zijn ziekenhuis. Hij bemerkte bij de voorbereiding van die operatie dat er bezorgdheid was onder de operatieassistenten. Wat gebeurt er met ons als wij dat virus krijgen en er heel erg ziek van worden of erger: komen te overlijden? En wie zorgt er dan voor mijn gezin?

In de auto naar huis belde Sander met traumachirurg Marijn Houwert. Resultaat van hun gesprek was een gezamenlijk blog voor zorgvakmedium Medisch Contact.

Er kwamen ontzettend veel reacties op het blog, vanuit collega’s in het land, vanuit het publiek, maar ook partijen in de zorg, zoals VvAA, collectief van zorgverleners. Allen herkenden zij de zorgen van Marijn en Sander en gaven ze aan te willen steunen. Samen met een groep mensen met uiteenlopende expertises en een breed maatschappelijk draagvlak hebben zij de stichting ZWiC “Zorg na Werk In Coronazorg” opgericht. Enorm veel mensen hebben de stichting belangeloos geholpen om dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.

Wie zitten er in het bestuur van Stichting ZWiC?

Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit een brede en complementaire groep mensen met een medische achtergrond, artsen en verpleegkundigen, maar ook met ervaring in (zorg)besturen en de juridische en financiële sector.

Voor welke zorgmedewerkers is het steunfonds precies bedoeld?

Doel van Stichting ZWiC is zorgen dat (familie van) zorgmedewerkers die belangrijk werk doen in de frontlinie van de coronazorg en daarbij hun eigen gezondheid riskeren, een eenmalige aanvullende financiële bijdrage ontvangen als zíj worden getroffen door het coronavirus.

Het fonds is bedoeld voor alle (familie van) zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie van de coronazorg, zoals operatieassistenten, verpleegkundigen en ambulancebroeders in en om ziekenhuizen, maar ook thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Naast de zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn aan het bed kan Stichting ZWiC, na uitbreiding van de doelgroep, er ook zijn voor (familie van) zorgmedewerkers die actief zijn in de coronazorg voor het bed, van röntgenlaboranten, diëtisten en schoonmakers in het ziekenhuis tot voedingsdeskundigen en baliemedewerkers in het verpleeghuis of de huisartsenpraktijk.

Tot wanneer kunnen mensen een aanvraag indienen?

Per 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk een aanvraag  bij ZWiC in te dienen.

Waarom hebben jullie besloten te stoppen op 31 december 2022?

Stichting ​ZWIC ​is opgericht in een zeer onzekere tijd, toen de impact van het virus voor iedereen nog onbekend was. ZWiC was een noodverband voor een acuut probleem. De afgelopen twee jaar hebben we de ​financiële zorgen van vele nabestaanden en zorgmedewerkers kunnen wegnemen. Nu zien we gelukkig dat het aantal zorgmedewerkers dat ten gevolge van COVID op de IC wordt opgenomen of komt te overlijden, enorm afneemt. Hoewel nog dagelijks veel mensen lijden aan de gevolgen van COVID, kennen we het virus beter en kunnen we de gevolgen beter beheersen. Dit alles heeft ons bestuur doen besluiten dat ZWiC ophoudt te bestaan, maar niet zonder dat we alles op alles hebben gezet om elke zorgmedewerker die mogelijk in aanmerking komt voor eenmalige aanvullende financiële bijdrage, te bereiken.” Tot 31 december 2022 was het nog mogelijk om een aanvraag in te dienen bij ZWiC. Op 30 juni 2023 wordt ZWIC opgeheven.

Blijft er geld over en wat gebeurt er met het geld dat overblijft?

Sinds haar oprichting in maart 2020 ontving ZWiC steun in praktische en/of financiële zin van vele individuele donateurs en partijen. In totaal heeft ZWiC € 4,4 miljoen aan donaties mogen ontvangen. Dit bedrag werd verdubbeld door het ministerie van VWS. Met het totaalbedrag zijn de toegekende aanvragen en de ontwikkeling van de richtlijn gefinancierd. Nu ZWiC ophoudt te bestaan, retourneert zij, volgens afspraak, de helft van het resterende bedrag aan het ministerie van VWS. Het bedrag dat daarna nog overblijft bedraagt ongeveer € 1 miljoen. Na zorgvuldige afweging en afstemming heeft ZWiC besloten dit bedrag te doneren aan Stichting Long COVID. Deze stichting richt zich op het stimuleren en financieren van biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van Long COVID en de realisatie van een landelijk Long COVID onderzoeksconsortium. De inspanningen van Stichting Long COVID zijn belangrijk om patiënten met Long COVID of Post-Covid-Syndroom, die hun situatie nu vaak als uitzichtloos ervaren, een perspectief op een behandeling te bieden. ZWiC is blij dat de resterende gelden hiermee een bestemming krijgen die aansluit bij haar doelstelling en uitgangspunten. Stichting Long COVID kan met deze donatie nog dit jaar onderzoek naar Long COVID financieren.

Waarom richt ZWiC zich op zo’n specifieke, beperkte doelgroep?

Bij de oprichting van de Stichting, een particulier initiatief met een klein bestuur, is er een duidelijke keuze gemaakt om ons te richten op díe groep zorgmedewerkers die als gevolg van een corona infectie op de IC zijn opgenomen of zijn overleden. Later is de doelgroep uitgebreid met diegenen die de coronazorg mede mogelijk maken, zoals schoonmakers of baliemedewerkers die als gevolg van hun werkzaamheden in de coronazorg op de IC zijn opgenomen of zijn komen te overlijden. 
 
Elke zorgmedewerker is getroffen door deze crisis. Maar door ons te richten op deze specifieke groep, kunnen we echt een verschil maken voor deze mensen ​en eventueel nabestaanden ​die ernstig geraakt zijn. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als particuliere stichting snel – namelijk binnen 6 weken na een aanvraag – duidelijkheid kunnen bieden en snel kunnen uitkeren zodat financiële zorgen achterwege blijven in de vaak heftige periode na een IC-opname of overlijden.

Waarom is dit steunfonds nodig? Zijn bestaande (overlijdensrisico-)verzekeringen en/of regelingen vanuit de overheid niet voldoende?

We richten ons op een groep zorgverleners voor wie het moeilijker is zichzelf te verzekeren en die vaak geen of minder grote buffers hebben. We hebben berekend dat er bij overlijden of arbeidsongeschiktheid een financieel gat valt voor deze doelgroep. Dat financiële gat willen we verkleinen door middel van een eenmalige aanvullende bijdrage.

In het blog op Medisch Contact roepen jullie op tot een garantiefonds. Is deze stichting een garantiefonds?

Nee. De stichting is er voor (familieleden van) zorgverleners die zelf besmet zijn geraakt met het coronavirus terwijl zij in het belang van heel Nederland patiënten aan het behandelen waren. De stichting heeft als primair doel een eenmalige aanvullende financiële bijdrage om de gevolgen te verzachten aan nabestaanden van zorgverleners die komen te overlijden als gevolg van coronazorg of aan zorgverleners die op de intensive care terecht komen. We hopen hiermee nabestaanden of zorgverleners in ieder geval 2 jaar de tijd te geven om te kunnen herstellen zonder directe financiële problemen. 

Vanaf wanneer keerde het fonds uit?

Het fonds keerde al uit sinds mei 2020.

Hoeveel geld kwam er beschikbaar per zorgmedewerker uit het fonds?

Zorgmedewerkers die door een COVID-19 infectie op de intensive care terecht kwamen, konden aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 30.000 euro. 
Nabestaanden van zorgmedewerkers die kwamen te overlijden ten gevolge van een COVID-19 infectie, konden aanspraak maken op een eenmalige aanvullende bijdrage van 50.000 euro.